dịch vụ ly hôn

dịch vụ ly hôn

Giành quyền nuôi con - Chi tiết tin

Quyền nuôi con.

11/14/2017 9:35:59 AM

Tư vấn dành quyền nuôi con cho quý khách hàng miễn phí qua hòm thư gmail công ty luật TGS Law Firm

Câu hỏi : Vợ chồng chúng tôi mới kết hôn được hơn một năm và có một cháu 8 tháng tuổi. giờ tôi ly hôn với vợ thì tôi có được quyền trực tiếp nuôi con không ! Cảm ơn luật sư