dịch vụ ly hôn

dịch vụ ly hôn

[HOI-DAP] LY HÔN - Chi tiết tin

Thực hiện ly hôn có được ủy quyền không?

12/16/2019 2:45:51 PM
Theo Luật Hôn nhân và gia đình 2014, ly hôn là việc chấm dứt quan hệ vợ chồng theo bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án. Tòa án giải quyết ly hôn khi vợ chồng đồng thuận đi tới ly hôn, đã có sự thỏa thuận về chia tài sản và vấn đề nuôi con. Hoặc Tòa án công nhận cho một bên ly hôn đơn phương khi xét thấy bên kia chồng, vợ có hành vi bạo lực gia đình, vi phạm quyền và nghĩa vụ vơ chồng khiến hôn nhân không thể kéo dài, mục đích hôn nhân không đạt được. Bên cạnh quyền yêu cầu giải quyết ly hôn của vợ, chồng thì Luật Hôn nhân và gia đình còn cho phép cha, mẹ người thân thích khác có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn khi một bên vợ, chồng do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình, đồng thời là nạn nhân của bạo lực gia đình do chồng, vợ của họ gây ra làm ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần của họ. Ly hôn tại Tòa án được thực hiện theo hai thủ tục là thuận tình ly hôn và đơn phương ly hôn.
 
Quyền ly hôn thuộc về một trong trong những quyền nhân thân của con người tại Bộ luật dân sự 2015.
 
Theo Điều 39 Bộ luật dân sự 2015:
 
Cá nhân có quyền kết hôn, ly hôn, quyền bình đẳng của vợ chồng, quyền xác định cha, mẹ, con, quyền được nhận làm con nuôi, quyền nuôi con nuôi và các quyền nhân thân khác trong quan hệ hôn nhân, quan hệ cha mẹ và con và quan hệ giữa các thành viên gia đình.”
 
Quyền nhân thân được quy định tại Bộ luật dân sự là quyền dân sự gắn liền với mỗi cá nhân, không thể chuyển giao cho người khác, trừ trường hợp luật khác có quy định khác. Do đó trong vụ án ly hôn, đương sự không thể ủy quyền cho người khác thay mặt mình đứng ra ly hôn, bởi ly hôn cũng là một quan hệ dân sự gắn liền với nhân thân của mỗi người.
 
Tại Điều 85 Bộ luật tố tụng dân sự quy định:
 
Đối với việc ly hôn, đương sự không được ủy quyền cho người khác thay mặt mình tham gia tố tụng. Trường hợp cha,mẹ, người thân thích khác yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn theo quy định tại khoản 2 Điều 51 Luật Hôn nhân và gia đình thì họ là người đại diện.”
 
Việc ủy quyền ra tòa thường được thực hiện bởi nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan ủy quyền cho Luật sư, chồng, vợ, những người thân thích khác tham gia tố tụng tại Tòa án. Theo quy định của pháp luật thì đó là việc đại diện.
 
Điều 85 Bộ luật tố tụng dân sự quy định về người đại diện như sau:
 
“1. Người đại diện trong tố tụng dân sự bao gồm người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo ủy quyền. Người đại diện có thể là cá nhân hoặc pháp nhân theo quy định của Bộ luật dân sự.
 
2. Người đại diện theo pháp luật theo quy định của Bộ luật dân sự là người đại diện theo pháp luật trong tố tụng dân sự, trừ trường hợp bị hạn chế quyền đại diện theo quy định của pháp luật.”
 
Có 2 trường hợp người đại diện được ghi nhận trong tố tụng dân sự là người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo ủy quyền. Người đại diện theo ủy quyền được nhận ủy quyền từ đương sự của mình tham gia tố tụng trong những vụ án dân sự, bảo về quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trong phạm vi nội dung văn bản ủy quyền. Người đại diện theo pháp luật trong tố tụng dân sự thực hiện quyền, nghĩa vụ tố tụng dân sự của đương sự trong phạm vi mà mình đại diện.
 
Người đại diện theo pháp luât tham gia tố tụng có thể là:
 
- Cha, mẹ đối với con chưa thành niên.
 
- Người giám hộ đối với người được giám hộ. Người giám hộ của người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi là người đại diện theo pháp luật nếu được Tòa án chỉ định
 
- Người do Tòa án chỉ định trong trường hợp không xác định được người đại diện
 
- Người do Tòa án chỉ định đối với người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự. Chỉ trừ những trường hợp người đại diện đó đang là người đại diện theo pháp luật tố tụng dân sự cho một đương sự khác mà quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự đó đối lập với quyền và lợi ích hợp pháp của người đang được đại diện trong cùng một vụ việc thì không được phép thực hiện hai quyền đại diện cùng một lúc.
 
Như vậy, khi ly hôn, nếu đương sự có lý do vắng mặt, không thể đến dự phiên tòa xét xử đang ở nước ngoài hoặc những lý do hợp lệ khác được Tòa án chấp nhận cho vắng mặt có thể thông qua người đại diện theo pháp luật của mình tham gia tố tụng tại phiên tòa. Trong một số trường hợp gặp khó khăn trong việc hoàn tất các thủ tục, lúc này có thể ủy quyền cho Luật sư để thực hiện các công việc:
 
- Ủy quyền thay mặt đương sự giải quyết vấn đề về tài sản trong vụ án ly hôn.
 
- Ủy quyền trong việc nộp hồ sơ đóng phí.
 
“Hợp đồng ủy quyền là sư thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định” (Điều 562 Bộ luật dân sự 2015)
 
1. Hình thức ủy quyền
 
Việc đại diện theo ủy quyền trên thực tế diễn ra bằng nhiều hình thức, bằng miệng, bằng hành vi cụ thể, tuy nhiên đối với những trường hợp quy định như vụ án ly hôn, việc ủy quyền nên được lập thành văn bản có giá trị pháp lý, có chữ ký xác nhận của người ủy quyền và người được ủy quyền.
 
2. Nội dung ủy quyền
 
Người được ủy quyền thực hiện công việc của mình trong phạm vi quyền hạn được giao và báo cho bên ủy quyền về việc thực hiện công việc đó. Trong quá trình thực hiện côn việc có quyền yêu cầu bên ủy quyền cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết để hoàn tất công việc. Người được ủy quyền tuyệt đối bảo mật thông tin được cung cấp khi thực hiện ủy quyền, có trách nhiệm giao lại cho bên ủy quyền tài sản đã nhận và những lợi ích thu được trong khi thực hiện việc ủy quyền theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật và có trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu vi phạm nghĩa vụ.
 
3. Ủy quyền lại
 
Bên được ủy quyền được phép ủy quyền lại cho người khác trong các trường hợp:
 
- Được sự đồng ý của bên ủy quyền
 
- Do sự kiện bất kháng, sự kiện xảy ra khách quan không lường trước được và không khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết, nếu không ủy quyền lại thì quyền lợi nghĩa vụ của người ủy quyền bị ảnh hưởng.
 
- Việc ủy quyền lại không vượt quá phạm vi ủy quyền ban đầu
 
- Hình thức hợp đồng ủy quyền lại phải phù hợp với hình thức ủy quyền ban đầu.
 
4. Chấm dứt ủy quyền
 
Hợp đồng ủy quyền được xác lập hoàn toàn theo sự thỏa thuận giữa các bên, do vậy việc chấm dứt hoàn toàn là do ý chí và sự định đoạt của các chủ thể dẫn đến việc chấm dứt đó.
 
Ủy quyền chấm dứt khi
 
- Thời hạn ủy quyền đã hết hoặc công việc đã hoàn thành
 
- Cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của cá nhân hủy bỏ việc ủy quyền hoặc từ chối nhận ủy quyền
 
- Cá nhân được ủy quyền chết.
 
Khi việc ủy quyền chấm dứt, người được ủy quyền có thể được hưởng thù lao tùy theo thỏa thuận giữa các bên. Vậy, khi ly hôn, đương sự không được phép ủy quyền cho một cá nhân khác thay mặt mình tham gia phiên tòa, việc ủy quyền hợp lệ khi cá nhân được ủy quyền thực hiện các công việc khác liên quan đến giấy tờ thủ tục, và tranh chấp về tài sản để bảo vệ quyền lợi cho đương sự.
Tag :

XEM NGAY LUẬT SƯ CÔNG TY LUẬT TGS TƯ VẤN LY HÔN

ảnh đại diện luật sư tuấn

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí

  • Luật Sư - Văn Phòng Luật TGS Law
  • Địa chỉ: Số 5, Ngách 24, Ngõ 1, Trần Quốc Hoàn, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Điện thoại: 1900.8698
  • Email: contact@tgslaw.vn
  • Hotline: 0906.292.569. - Luật Sư Nguyễn Văn Tuấn
tu van
6333

Tin tức liên quan

Đơn yêu cầu không hòa giải (20/04/2020 13:31:58)

Dieu kien ket hon voi nguoi nuoc ngoai (19/03/2020 11:48:57)

Hủy kết hôn trái pháp luật (11/03/2020 09:46:23)

Hành vi bạo lực gia đình sẽ bị xử lý như thế nào? (10/02/2020 10:41:05)

Tại sao tỷ lệ ly hôn ngày một tăng (04/11/2019 10:32:35)

Những trường hợp nào tòa bác bỏ đơn ly hôn? (31/10/2019 15:18:08)

[HỎI ĐÁP LY HÔN]Ly hôn ra tòa mấy lần? (28/10/2019 09:41:01)

Ly hôn gây ra những hậu quả gì? (17/10/2019 09:16:17)

Ly hôn có ủy quyền được không? (16/10/2019 09:59:51)

Những loại tài sản nào không bị chia đôi khi ly hôn? (05/10/2019 10:37:57)

Thông tin liên hệ

HÀ NỘI:

Địa chỉ: Số 5, Ngách 24, Ngõ 1, Trần Quốc Hoàn, Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Email: contact@tgslaw.vn

Hotline: 1900.8698

TP. HỒ CHÍ MINH:

Địa chỉ: Số 52C Nguyễn Thị Huỳnh, Phường 11, Q.1, HCM

Email: contact@tgslaw.vn

Hotline: 1900.8698

THÁI NGUYÊN:

Địa chỉ: Số 126 A, tổ 7, đường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên.
Email: tn@newvisionlaw.com.vn
Hotline: 1900.8698
 

DMCA.com Protection Status

© Copyright 2014 Hãng Luật TGS LAWFIRM.