dịch vụ ly hôn

dịch vụ ly hôn

Tranh chấp ly hôn - Chi tiết tin

Đơn yêu cầu chia tài sản khi ly hôn

1/7/2020 5:02:32 PM
Vợ chồng khi ly hôn có những vấn đề cần giải quyết như việc phân chia tài sản và giành quyền nuôi con.
 
Vợ chồng khi ly hôn có những vấn đề cần giải quyết như việc phân chia tài sảngiành quyền nuôi con.
 
Nguyên tắc giải quyết tài sản khi vợ chồng ly hôn:
 
- Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định thì việc giải quyết tài sản do các bên thỏa thuận; nếu thỏa thuận không rõ ràng hoặc không thỏa thuận được thì theo yêu cầu của vợ, chồng, Tòa án có trách nhiệm giải quyết theo quy định của pháp luật
 
- Tài sản chung là tài sản phát sinh trong thời kỳ hôn nhân bao gồm những thu nhập hợp pháp của hai vợ chồng, hoa lợi lợi tức phát sinh từ tài sản chung và tài sản riêng của mỗi người, các khoản được tặng cho, thừa kế khác… Theo nguyên tắc tài sản chung được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố hoàn cảnh gia đình, lỗi của mỗi bên, công sức đóng góp của vợ chồng vào việc duy trì, tạo lập khối tài sản chung…
 
- Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần chênh lệch.
 
- Tài sản riêng của mỗi người là phần tài sản mà mỗi người có trước hôn nhân, những khoản thu nhập, được tặng cho thừa kế riêng khác… sau khi ly hôn vẫn thuộc quyền sở hữu riêng. Mỗi người có quyền tự sử dụng định đoạt tài sản riêng đó.
 
Trong trường hợp tài sản chung có sự trộn lẫn, sáp nhập với tài sản riêng mà một người có yêu cầu về chia tài sản thì được thanh toán phần giá trị tài sản của mình đóng góp vào khối tài sản chung trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.
 
- Việc phân chia tài sản đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.
 
Theo đó, vấn đề tài sản khi ly hôn trước tiên là khuyến khích thỏa thuận giữa vợ chồng. Nếu vợ chồng không tự thỏa thuận được vấn đề chia tài sản có thể viết đơn yêu cầu chia tài sản chung sau khi ly hôn tới Tòa án theo mẫu dưới đây:
 
Mẫu đơn yêu cầu chia tài sản khi ly hôn
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
VĂN BẢN THOẢ THUẬN PHÂN CHIA TÀI SẢN CHUNG
 
CỦA VỢ, CHỒNG
 
- Căn cứ Luật Hôn Nhân Gia Đình năm 2014 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 
- Căn cứ Nghị Định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 quy định chi tiết Luật Hôn Nhân Gia đình;
 
- Căn cứ vào các quy định Pháp luật liên quan.
 
Hôm nay, ngày tháng …..năm… , tại trụ sở Văn phòng Công chứng ………….
 
Chúng tôi gồm:
 
Ông ..............................., sinh năm: ................, CMND số: ..................do Công an ............... cấp ngày .................. và vợ là bà ....................................., sinh năm: ..........., CMND số: .................................... do Công an .............. cấp ngày ................., cả hai ông bà cùng có hộ khẩu thường trú tại: .................................... (Ông ............ và bà .............. đăng ký kết hôn ngày ......... tại UBND ................ số ......, quyển số: ..............).
 
Chúng tôi tự nguyện lập Văn bản này để phân chia tài sản chung của vợ, chồng với nội dung dưới đây.
 
1. LÝ DO LÀM VĂN BẢN PHÂN CHIA TÀI SẢN CHUNG:
 
Hai vợ chồng chúng tôi tự nguyện thực hiện thoả thuận này nhằm để thực hiện mục đích kinh doanh riêng và tự chịu trách nhiệm riêng rẽ với các nghĩa vụ dân sự, vật chất khác mà mỗi bên sẽ có trong quá trình kinh doanh riêng sau này. Trên cơ sở phân chia tài sản chung này, chúng tôi sẽ cam kết tự chịu trách nhiệm dân sự, vật chất bằng chính tài sản riêng sau khi phân chia tại văn bản này.
 
2. TÀI SẢN PHÂN CHIA:
 
Hiện Hai vợ chồng chúng tôi đang sở hữu nhà và quyền sử dụng đất (Sau đây gọi tắt là “Bất động sản”) tại: Số ........................, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận …………… số .........., số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/Hồ sơ gốc số: ........., do UBND ……………., thành phố Hà Nội cấp ngày ................. Thông số cụ thể như sau:
 
a/ Nhà ở:
 
- Địa chỉ: ............................................................, thành phố Hà Nội
 
- Tổng diện tích sử dụng: ...................m2 (................................. mét vuông)
 
- Diện tích xây dựng: ...................... m2 (................................... mét vuông)
 
- Kết cấu nhà: ..................................
 
- Số tầng: .......................
 
b/ Đất ở:
 
- Thửa đất số: ...........................
 
- Tờ bản đồ số: ........................
 
- Diện tích: ............................... m2 (.................................. mét vuông)
 
- Hình thức sử dụng:
 
+ Riêng: .............................. m2 (............................................. mét vuông)
 
+ Chung: ................... m2 (.......................... mét vuông)
 
Chúng tôi thống nhất đem phân chia bất động sản này theo các chi tiết tại các phần dưới đây. Các tài sản chung khác của vợ, chồng chúng tôi sẽ được phân chia bằng văn bản khác.
 
3. PHÂN CHIA:
 
Bằng văn bản này, chúng tôi - …………………. và …………………. cùng xác nhận và thoả thuận như sau:
 
- Kể từ thời điểm ký bản thỏa thuận này, chúng tôi công nhận và thống nhất Bất động sản tại phần 2 của bản thoả thuận này đã được chia và trở thành tài sản riêng của bà/ông ……………….. một mình bà/ông ............ được toàn quyền đăng ký sang tên sở hữu và sử dụng toàn bộ Bất động sản nêu trên, đồng thời thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của người chủ sở hữu và chủ sử dụng Bất động sản trên theo đúng quy định của pháp luật.
 
4. THỜI ĐIỂM CÓ HIỆU LỰC CỦA VĂN BẢN PHÂN CHIA:
 
Văn bản phân chia này sẽ có hiệu lực ngay khi được công chứng.
 
5. CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN:
 
Ông …………………….. và bà ……………… cam đoan:
 
- Những thông tin về nhân thân, về tài sản nói trên là đúng sự thực;
 
- Nhà đất nói trên hiện tại không bị tranh chấp về quyền thừa kế, quyền sở hữu; không bị kê biên để đảm bảo thi hành án, không bị ràng buộc dưới bất cứ hình thức nào bởi các việc: Thế chấp, mua bán, trao đổi, tặng cho, cho thuê, cho mượn hoặc kê khai làm vốn doanh nghiệp; không chứa đựng một yếu tố nào dẫn đến việc các cơ quan pháp luật phải xem xét và giải quyết.
 
- Chưa đưa bất động sản trên tham gia bất cứ giao dịch nào có thể ảnh hưởng tới hiệu lực của việc chuyển dịch bất động sản nói trên;
 
- Việc phân chia này không nhằm mục đích trốn tránh hay để thoát khỏi bất cứ nghĩa vụ dân sự hay khoản nợ vật chất nào của vợ hay chồng. Nếu sai, chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật;
 
- Việc giao kết Văn bản này là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;
 
- Không khiếu nại hay yêu cầu bồi thường gì đối với Công chứng viên ký văn bản này.
 
Chúng tôi đã cùng đọc lại nguyên văn Văn bản này, hiểu rõ nội dung và cùng ký tên và điểm chỉ dưới đây để làm bằng chứng.
 
NGƯỜI CHỒNG                                                                                           NGƯỜI VỢ
 
 
 
 
 
 
 
LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN
 
Hôm nay, ngày ...... tháng ..... năm…, tại trụ sở Văn phòng Công chứng……………….
 
ký tên dưới đây:
 
CÔNG CHỨNG:
 
VĂN BẢN THOẢ THUẬN PHÂN CHIA TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ, CHỒNG này được lập bởi: Ông ............................ và vợ là bà ........................... có số CMND và địa chỉ như trên.
 
- Ông ........................... và vợ là bà ..............................đã tự nguyện thoả thuận giao kết văn bản và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung văn bản;
 
- Tại thời điểm công chứng, các bên giao kết văn bản có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;
 
- Mục đích, nội dung thoả thuận của Ông ............................và vợ là bà ........................... trong văn bản không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội; đối tượng của văn bản là có thật;
 
- Chữ ký, dấu vân tay trong Văn bản này đúng là chữ ký, dấu vân tay của những người tham gia giao dịch. Ông ............................ và vợ là bà ........................... đã đọc lại văn bản này đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong văn bản, đã ký tên và điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của tôi;
 
"Văn bản thoả thuận phân chia tài sản chung của vợ, chồng" này có 05 tờ, 05 trang (trong đó có 01 trang bìa và 01 trang lời chứng), được lập thành 05 bản chính. Lưu tại Văn phòng Công chứng …… 01 bản.
 
SỐ CÔNG CHỨNG: …………/2017 QUYỂN SỐ: .....
 
                                                                                                CÔNG CHỨNG VIÊN
Tag :

XEM NGAY LUẬT SƯ CÔNG TY LUẬT TGS TƯ VẤN LY HÔN

ảnh đại diện luật sư tuấn

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí

  • Luật Sư - Văn Phòng Luật TGS Law
  • Địa chỉ: Số 5, Ngách 24, Ngõ 1, Trần Quốc Hoàn, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Điện thoại: 1900.8698
  • Email: contact@tgslaw.vn
  • Hotline: 0906.292.569. - Luật Sư Nguyễn Văn Tuấn
tu van
7804

Tin tức liên quan

Căn cứ pháp luật để chia tài sản trả góp được hình thành trước khi kết hôn (01/10/2019 10:05:03)

Chia tài sản ly hôn khi chồng đứng tên sổ tiết kiệm (16/09/2019 09:21:07)

Chia tài sản khi ly hôn cho con (21/08/2019 11:21:19)

Tài sản là bất động sản khi ly hôn sẽ được phân chia như thế nào (06/03/2019 09:50:05)

Tư vấn tranh chấp tài sản khi ly hôn theo quy định mới nhất năm 2019 (18/02/2019 09:42:23)

Tư vấn phân chia tài sản khi giải quyết ly hôn thuận tình 2019 (11/01/2019 14:36:36)

Tư vấn giải quyết tranh chấp tài sản sau khi ly hôn mới nhất (29/10/2018 22:00:14)

Thắc mắc về quy định pháp luật về tài sản hình thành trước khi kết hôn (19/10/2018 10:40:23)

Trình tự phân chia tài sản sau khi ly hôn được giải quyết như thế nào (03/10/2018 10:19:55)

Tư vấn thủ tục ly hôn khi bị chồng giữ hết giấy tờ (17/08/2018 16:28:32)

hair styling cream selena quintanilla hairstyles latex dress how to remove tape in hair extensions diy lace wig installation maryland latex for men

Thông tin liên hệ

HÀ NỘI:

Địa chỉ: Số 34, Ngõ 187 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Email: contact.tgslaw@gmail.com

Hotline: 024 6682 8986

TP. HỒ CHÍ MINH:

Địa chỉ: Số 52C Nguyễn Thị Huỳnh, Phường 11, Q.1, HCM

Email: contact.tgslaw@gmail.com

Hotline: 1900 8698

THÁI NGUYÊN:

Địa chỉ: Số 126 A, tổ 7, đường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên.
Email: contact.tgslaw@gmail.com
Hotline: 0985 890 278

DMCA.com Protection Status

© Copyright 2014 Hãng Luật TGS LAWFIRM.