dịch vụ ly hôn

dịch vụ ly hôn

Tranh chấp ly hôn - Chi tiết tin

Phân chia tài sản chung vợ chồng sau ly hôn

1/20/2020 9:31:32 AM

Việc chia tài sản của hai vợ chồng được giải quyết khi cả hai có nhu cầu chia tài sản. 

Trong khi ly hôn, hai vợ chồng có thể yêu cầu Tòa án giải quyết vấn đề con cái, tình cảm, không yêu cầu giải quyết vấn đề chia tài sản. Việc chia tài sản của hai vợ chồng được giải quyết khi cả hai có nhu cầu chia tài sản.

Nếu có tranh chấp, vụ án "phân chia tài sản chung vợ chồng sau ly hôn" được Tòa án Nhân dân nơi có thẩm giải quyết. Nếu hai vợ chồng thống nhất được việc phân chia tài sản thì thỏa thuận này được lập thành văn bản và được công chứng tạiPhòng  công chứng có thẩm quyền.

 

Bn có thể tham khảo văn bạn thỏa thuận chia tài sản khi ly hôn dưới đây

 

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VĂN BẢN THOẢ THUẬN PHÂN CHIA TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ, CHỒNG SAU HÔN NHÂN

 

- Căn cứ Luật Hôn Nhân Gia Đình năm 2000 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Nghị Định số 70/2001/NĐ-CP ngày 03/10/2001 quy định chi tiết Luật Hôn Nhân Gia đình;

- Căn cứ vào các quy định Pháp luật liên quan.

Hôm nay, ngày...... tháng ..... năm 201, tại trụ sở Văn phòng Công chứng Đại Việt, số 335 Kim Mã, phường Ngọc Khanh, Ba Đình, Hà nội

Chúng tôi gồm:

Ông ..............................., sinh năm: ......., CMND số: ..................do Công an ............... cấp ngày .............. và vợ là bà....................................

sinh năm: ..........., CMND số: .................................... do Công an .............. cấp ngày ............, cả hai ông bà cùng có hộ khẩu thường trú tại: ............................

Chúng  tôi là  vợ chồng, đã ly hôn theo Quyết định công nhận thuận tình ly hôn của các đương sự số …. ngày tháng năm   của Tòa án Nhân dân quận…

Trong quyết định ly hôn, chúng tôi không yêu cầu Tòa án phân chia tài sản chung là quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ….

Nguồn gốc căn nhà nêu trên là tài sản chung của vợ chồng chúng tôi (ông, bà…) trong thời ký hôn nhân.

Nay, trong trạng thái tinh thần hoàn toàn minh mẫn, sang suốt, tự nguyện, không bị ai ép buộc, chúng tôi thống nhất thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng như sau:

ĐIỀU 1: PHÂN CHIA TÀI SẢN LÀ BẤT ĐỘNG SẢN

Hai vợ chồng chúng tôi là đồng đang sở hữu nhà và quyền sử dụng đất (Sau đây gọi tắt là “Bất động sản”) tại: Số ........................, thành phố Hà Nội theo 

"Giấy chứng nhận ……………" số .........., số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/Hồ sơ gốc số: ........., do UBND ……………., thành phố Hà Nội cấp ngày ................. Thông số cụ thể như sau:

a/ Nhà ở:

- Địa chỉ: ............................................................, thành phố Hà Nội

- Tổng diện tích sử dụng: ...................m2 (................................. mét vuông)

- Diện tích xây dựng: ...................... m2 (................................... mét vuông)

- Kết cấu nhà: ..................................

- Số tầng: .......................

b/ Đất ở:

- Thửa đất số: ...........................

- Tờ bản đồ số: ........................

- Diện tích: ............................... m2 (.................................. mét vuông)

- Hình thức sử dụng:

+ Riêng: .............................. m2 (............................................. mét vuông)

+ Chung: ................... m2 (.......................... mét vuông)

Chúng tôi thống nhất đem phân chia bất động sản này theo các chi tiết tại các phần dưới đây. Các tài sản chung kháccủa vợ, chồng chúng tôi sẽ được phân chia bằng văn bản khác.

- Bằng văn bản này, chúng tôi - …………………. và …………………. cùng xác nhận và thoả thuận như sau:             

- Kể từ thời điểm ký bản thỏa thuận này, chúng tôi công nhận và thống nhất Bất động sản tại phần 2 của bản thoả thuận này đã được chia và trở thành tài sản riêng của bà/ông ……………….. một mình bà ông  ............  được toàn quyền đăng ký sang tên sở hữu và sử dụng toàn bộ Bất động sản nêu trên, đồng thời thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của người chủ sở hữu và chủ sử dụng Bất động sản trên theo đúng quy định của pháp luật.

ĐIỀU 2: HIỆU LỰC CỦA VĂN BẢN

Văn bản phân chia này sẽ có hiệu lực ngay khi được công chứng.

ĐIỀU 3: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Ông …………………….. và bà ……………… cam đoan:

- Những thông tin về nhân thân, về tài sản nói trên là đúng sự thực;

- Nhà đất nói trên hiện tại không bị tranh chấp về quyền thừa kế, quyền sở hữu; không bị kê biên để đảm bảo thi hành án,  không bị ràng buộc dưới bất cứ hình thức nào bởi các việc: Thế chấp, mua bán, trao đổi, tặng cho, cho thuê, cho mượn hoặc kê khai làm  vốn doanh nghiệp; không chứa đựng một yếu tố nào dẫn đến việc các cơ quan pháp luật phải xem xét và giải quyết;

- Chưa đưa bất động sản trên tham gia bất cứ giao dịch nào có thể ảnh hưởng tới hiệu lực của việc chuyển dịch bất động sản nói trên;

- Việc phân chia này không nhằm mục đích trốn tránh hay để thoát khỏi bất cứ nghĩa vụ dân sự hay khoản nợ vật chất nào của vợ hay chồng. Nếu sai, chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật;

- Việc giao kết Văn bản này là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

- Không khiếu nại hay yêu cầu bồi thường gì đối với Công chứng viên ký văn bản này.

Chúng tôi đã cùng đọc lại nguyên văn Văn bản này, hiểu rõ nội dung và cùng ký tên và điểm chỉ dưới đây để làm bằng chứng.

NGƯỜI CHỒNG                                                             NGƯỜI VỢ

 

 

 

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Hôm nay, ngày ...... tháng ..... năm 201 (Ngày ..................................., năm hai nghìn không trăm mười …), 

tại trụ sở Văn phòng Công chứng Đại Việt, Công chứng viên….......ký tên dưới đây:

 

CÔNG CHỨNG:

VĂN BẢN THOẢ THUẬN PHÂN CHIA TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ, CHỒNG này được lập bởi: 

Ông ............................ và vợ là bà........................... có số CMND và địa chỉ như trên.

- Ông ............................ và vợ là bà ........................... đã tự nguyện thoả thuận giao kết văn bản và cam đoan chịu trách nhim trước pháp luật về nội dung văn bản;

- Tại thời điểm công chứng, các bên giao kết văn bản có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

- Mục đích, nội dung thoả thuận của Ông ............................ và vợ là bà ........................... trong văn bản không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội; đối tượng của văn bản là có thật;

- Chữ ký, dấu vân tay trong Văn bản này đúng là chữ ký, dấu vân tay của những người tham gia giao dịch. 

Ông ............................ và vợ là bà ........................... đã đọc lại văn bản này đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong văn bản, đã ký tên và điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của tôi;

"Văn bản thoả thuận phân chia tài sản chung của vợ, chồng" này có 05 tờ, 05 trang (trong đó có 01 trang bìa và 01 trang lời chứng), 

được lập thành 05 bản chính. Lưu tại Văn phòng Công chứng …… 01 bản.

SỐ CÔNG CHỨNG: …………/201    QUYỂN SỐ: 03 TP/CC-SCC/HĐGD.

CÔNG CHỨNG VIÊN

 

Nguyên tắc khi chia tài sản chung vợ chồng

 

Theo quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 27 Luật Hôn nhân và gia đình, tài sản chung của vợ chồng gồm có tài sản do vợ/chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh và những thu nhập hợp pháp khác của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và những tài sản khác mà vợ chồng thoả thuận là tài sản chung

Đối với tài sản là đất mà vợ/chồng có được sau khi kết hôn được coi là tài sản chung vợ chồng. Trường hợp tài sản đất mà vợ/chồng có trước khi hôn nhân hoặc được thừa kế riêng chỉ được coi là tài snar chung khi có sự thỏa thuận của vợ chồng.

Trong trường hợp không có tài liệu nào chứng mình số tài sản mà vợ/chồng đang tranh chấp là tài sản riêng của vợ/chồng thì tài sản đó được coi là tài sản chung

Việc phân chia tài sản chung vợ chồng được dựa theo sự thỏa thuận của hai bên vợ/chồng. Nếu thỏa thuận không thành thì yêu cầu tòa án giải quyết. Đối với tài sản riệng của vợ/ chồng thì tài sản đó thuận quyền sở hữu bên nào bên đó được quyền sở hữu.

 

Nguyên tắc phân chia tài sản

 

- Tài sản chung vợ chồng về nguyên tắc được chia đôi. Dù ậy, tòa án vẫn quyết định dự vào những yếu tố sau:

+ Về hoàn cảnh mỗi bên

+ Tình trạng hiện tài của tài sản và công sức đóng góp của mỗi bên về quá trình tạo lập, duy trì và phát triển phần tài sản chung đó. Lao động của vợ/chồng  được coi là là lao động có thu nhập.

+ Về lỗi của mỗi bên trong việc vi phạm quyền và nghĩa vụ vợ/ chồng...

Việc thanh toán nghĩa vụ chung về tài sản của vợ, chồng do vợ, chồng thoả thuận; nếu không thoả thuận được thì yêu cầu Toà án giải quyết.

 

Chia tài sn khi ly hôn cho con

 

Theo quy định tại Điều 7 Thông tư liên tịch số 01/2016 ngày 06/01/2016, vợ/chồng khi ly hôn có quyền tự thỏa thuận với nhau về toàn bộ các vấn đề liên quan trong đó có việc phân chia tài sản. Nếu thỏa thuận không thành thì sẽ gửi yêu cầu nhờ Tòa án xem xét, quyết định.

Do đó quá trình phân chia tài sản khi ly lôn của bố mẹ không liên quan gì đến con cái. Tuy nhiên, sau khi bố mẹ ly hôn, con cái vẫn có thể nhận được tài sản từ bố mẹ.

- Sau khi ly hôn vf phân chia tài sản chung vợ chồng. Bố mẹ có thể thực hiện chia một phần hoặc toàn bộ tài sản cho con

- Khi bố mẹ mất, con cái thuộc hàng thừa kế thứ nhất sẽ được nhận phần di sản do bố mẹ để lại. Lúc này, phần tài sản chung chia sau khi ly hôn là phần tài sản mà bố mẹ để lại.

 

Trân thành cảm ơn quý khách :

Nếu như bạn vẫn cảm thấy khó khăn trong việc tự mình giải quyết thủ tục ly hôn hãy tham khảo ngay  dịch vụ ly hôn trọn gói toàn quốcdịch vụ ly hôn nhanh của chúng tôi.

 

 

Hãy gửi yêu cầu để Luật Sư Văn Phòng Luật Sư TGS Law tư vấn miễn phí nhanh nhất !

 

Tag :

XEM NGAY LUẬT SƯ CÔNG TY LUẬT TGS TƯ VẤN LY HÔN

ảnh đại diện luật sư tuấn

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí

  • Luật Sư - Văn Phòng Luật TGS Law
  • Địa chỉ: Số 5, Ngách 24, Ngõ 1, Trần Quốc Hoàn, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Điện thoại: 1900.8698
  • Email: contact@tgslaw.vn
  • Hotline: 0906.292.569. - Luật Sư Nguyễn Văn Tuấn
tu van
1298

Tin tức liên quan

Căn cứ pháp luật để chia tài sản trả góp được hình thành trước khi kết hôn (01/10/2019 10:05:03)

Chia tài sản ly hôn khi chồng đứng tên sổ tiết kiệm (16/09/2019 09:21:07)

Đơn yêu cầu chia tài sản khi ly hôn (05/09/2019 10:07:16)

Chia tài sản khi ly hôn cho con (21/08/2019 11:21:19)

Tài sản là bất động sản khi ly hôn sẽ được phân chia như thế nào (06/03/2019 09:50:05)

Tư vấn tranh chấp tài sản khi ly hôn theo quy định mới nhất năm 2019 (18/02/2019 09:42:23)

Tư vấn phân chia tài sản khi giải quyết ly hôn thuận tình 2019 (11/01/2019 14:36:36)

Tư vấn giải quyết tranh chấp tài sản sau khi ly hôn mới nhất (29/10/2018 22:00:14)

Thắc mắc về quy định pháp luật về tài sản hình thành trước khi kết hôn (19/10/2018 10:40:23)

Trình tự phân chia tài sản sau khi ly hôn được giải quyết như thế nào (03/10/2018 10:19:55)

Thông tin liên hệ

HÀ NỘI:

Địa chỉ: Số 34, Ngõ 187 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Email: contact.tgslaw@gmail.com

Hotline: 024 6682 8986

TP. HỒ CHÍ MINH:

Địa chỉ: Số 52C Nguyễn Thị Huỳnh, Phường 11, Q.1, HCM

Email: contact.tgslaw@gmail.com

Hotline: 1900 8698

THÁI NGUYÊN:

Địa chỉ: Số 126 A, tổ 7, đường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên.
Email: contact.tgslaw@gmail.com
Hotline: 0985 890 278
 

DMCA.com Protection Status

© Copyright 2014 Hãng Luật TGS LAWFIRM.